Reiz sensenos laikos pastāvēja un darbojās radošs kolektīvs ar nosaukumu “FUSION kin” (2012). Aiz šiem diviem vārdiem mazliet slēpās fotogrāfs un projektu organizators Džerijs Šterns un austrumu / eksotisko deju skolas “Elmira” vadītāja Jeļena Šilenkova, veidojot savdabīgus priekšnesumus, kuru galvenā pazīme bija dažādu stilu un novirzienu brīžiem pat bezatbildīga kopā jaukšana. Viņiem talkā laiku pa laikam nāca arī citi, visdažādākie ļaudis – piemēram, mūziķi: Kārlis Jirgens, Aldis Pūtelis, Jakovs Čeič-Sultans un citi.

“FUSION kin” noslēdza savu darbību 2015. gadā, kad tā horeogrāfe Jeļena kļuva par māmiņu brīnišķīgai meitiņai; pēdējais kolektīva publiskais uznāciens notika 2014. gada vasarā – mākslinieka Artūra Bērziņa izstādes “Tautiskais post-romantisms” atklāšanā. Par godu šai izstādei tika iestudēts dejas priekšnesums ar paša izstādes autora muzikālu latviešu dziesmas “Gatavs biju karavīrs” apdari (dziesmu “dzīvajā” izpildīja Liene Narcis):

Kā interesantākie darbi projekta ietvaros noteikti minami:

– sadarbība ar mūziķi Aldi Pūteli un viņa grupu “Pūce”, veidojot dejas versiju rokoperai “Krauklis” (pēc Edgara Alana Po darba motīviem);
– ugunīgās ekspresijas un rāmās meditācijas ar Kārli Jirgenu (etnisko mūziķi un akrobātu);
– priekšnesumu cikls “Undīne” (pēc leģendu un teiksmu motīviem);
u.c.

To, ko saglabājusi vēsture video ierakstu formā, var apskatīt FK YouTube kontā, kā arī atsevišķās šīs lapas fotogrāfiju galerijās. Un allaž ir vērts atcerēties, ka “FUSION kin” un “Dejas ar uguni” patiesībā ir cieši saistīti projekti, kas viens otru tikai stilistiski un filozofiski papildina.